Kauno
senamiestis
Kauno senamiesčio istorijos
XIX a. Kauno palaidūnai atlieka bausmę vienuolynuose

Po Lenkijos – Lietuvos valstybės okupacijos caro valdžios požiūris į katalikų vienuolynus buvo nepalankus, daugelis jų uždaryta, o veikiantieji norėta kad kuo geriau tarnautų visuomenės reikmėms. Kauno vienuolynai, šalia kitų funkcijų, turėjo tapti ir nedorovingų asmenų perauklėjimo įstaiga, dvasinių bausmių atlikimo vieta. Kauno benediktinių archyve yra išlikę keli bylų dėl nedorovingo elgesio fragmentai, kuriuos čia pateikdami papasakosime apie vienuolynų indėlį saugant miesto ir jo apylinkių gyventojų dorovę. Ankstyviausia išlikusi žinutė siekia 1836 m. Imperatoriaus įsakymu, dvasinės konsistorijos nutarimu Eva Bučinska (Buczyńska) už palaidą gyvenimą turėjo atlikti bausmę Kauno...

Skaityti plačiau
Visos istorijos
Foto galerija
Daugiau nuotraukų
Kauno senamiesčio
Žemėlapis
Pamatyti žemėlapį