Kauno
senamiestis
Kauno senamiesčio istorijos
Kauno pilis – pavieto centras (XV a. antrojoje pusėje‑XVI a. pirmojoje pusėje)

XV a. pirmaisiais dešimtmečiais Kaunas, tiksliau, atstatytoji Kauno pilis buvo tapusi svarbiu ir judriu Lietuvos valstybinio gyvenimo centru. Tuometinę jos reikšmę pabrėžė ir ankstyvas Kauno seniūno pareigybės atsiradimas, ir seniūnams patikimos diplomatinės užduotys. Tačiau 1422 m., Melno taika išsprendus Lietuvos sienų su Vokiečių ordino valstybe problemą, politinė Kauno reikšmė, sutelkta jo pilyje ir jos vietininkų įgaliojimuose, ėmė mažėti. Kauno pilis virto vieno iš valstybės administracinio-teritorinio vieneto – pavieto[1] centru. Tiesa, valdovai joje pakankamai reguliariai lankydavosi, bet tvarkyti ne tarpvalstybinių ar svarbių vidaus reikalų. XV a. ir dar XVI a. pradžioje Lietuvos...

Skaityti plačiau
Visos istorijos
Foto galerija
Daugiau nuotraukų
Kauno senamiesčio
Žemėlapis
Pamatyti žemėlapį