Apie projektą

Kauno senamiesčio architektūros istorijai ir paveldui skirtas puslapis yra Lietuvos mokslo tarybos programos „Kultūrinės plėtros projektai“ projekto „Kauno senamiesčio architektūrinės-urbanistinės erdvės: istorinis palikimas ir jo interpretacijos“ dalis (sut. nr. MIP-089/2013). Projektas vykdomas KTU Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultete Filosofijos ir psichologijos katedroje. Projekto partneriai – Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto Istorijos katedra ir Kauno istorijos centras bei KTU Architektūros ir statybos institutas.

Projektas skirtas Kauno senamiesčio architektūrinio ir urbanistinio palikimo tyrimams bei šių tyrimų įprasminimui plačiojoje visuomenėje ir paveldosaugos darbuose. Projektas bus vykdomas jau sukurto architektūros istorijos ir paveldo tyrimų centro duomenų bazės www.autc.lt pagrindu. Remiantis istorinių, architektūros ir archeologijos tyrimų duomenimis projekte bus siekiama argumentuotai atskleisti senamiesčio teritorijos kultūrinę ir istorinę savastį žvelgiant iš įvairių disciplinų perspektyvos.

Projekto metu siekiama suteikti galimybę vykdomų istorinių, archeologinių bei menotyrinių tyrimų apie Kauno senamiestį medžiagą panaudoti platesnei visuomeninei sklaidai (kuriant naujus mokymui bei turizmui skirtus puslapius) žadinant kultūrinę atmintį, ugdyti jaunąją kartą suvokiančią savo istoriją ir materialinį paveldą (VDU Kauno istorijos centras buvo surengęs pirmą moksleivių Kauno istorijos olimpiadą). Tikimasi, kad novatoriška terpė paskatins visuomenę ir moksleivius domėtis praeitimi. Tokiu būdu bus paruoštas savotiškas senojo Kauno miesto gidas, kuriame Kauno senamiestis interpretuojamas kaip plačiai suvokta sociokultūrinė terpė.