Kvartalo tarp V. Kuzmos, Muitinės ir Aleksoto gatvių Kaune architektūriniai tyrimai

Adresas: Kauno m. sav., Kauno m., Muitinės g. 2

Žvalgybinių architektūrinių Kauno senamiesčio 11 kvartalo tyrimų metu[1] išryškėjo septyni minėtos teritorijos pastatų komplekso formavimosi etapai: XV a. pabaiga, XVI a. pradžia, XVI a. antra pusė, XVII a., XIX a. pirma pusė, 1870 m. ir 1890 m.

Tyrimų metu nustatyta, kad dabartinis kvartalo užstatymas pradėtas formuoti XV a. pabaigoje. Pirmasis mūrinis vieno aukšto pastatas atsirado Muitinės ir Aleksoto gatvių kampe. XVI a. šis statinys buvo du kartus rekonstruotas, padidinant jo tūrį ir keičiant architektūrinę išraišką. Tuo pačiu metu rytinėje kvartalo pusėje, Muitinės ir Kuzmos gatvių kampe buvo pastatytas dar vienas mūrinis dviejų aukštų pastatas.

XVII a. tarp minėtų dviejų pastatų Muitinės gatvės išklotinėje atsirado trečiasis mūrinis kvartalo statinys. Architektūrinių tyrimų metu buvo rasti šio pastato gatvės fasado fragmentai ir dvi statmenai gatvei sumūrytos sienos. Statinys buvo vieno aukšto. Deja, kol kas nepavyko rasti nei vieno šio namo statybos laikotarpio architektūrinio elemento.

XVIII a. jokių, pėdsakus palikusių statybų ar rekonstrukcijų, kvartale nevyko. XIX a. pradžioje per 1812 m. karą nukentėję statiniai buvo suremontuoti tiek, kad atitiktų savo paskirtį. Juose įsikūrė ir vieni kitus keitė daugybė pačių įvairiausių nuomininkų.

1870 m. prasidėjo didieji kvartalo rekonstravimo darbai. Visi kvartale stovėję mediniai pastatai buvo nugriauti. Tais pačiais metais pagal gubernijos architekto Edmundo fon Mikvico projektą pradėta miesto ligoninės statyba įjungiant ir senuosius pastatus. Statybos tęsėsi maždaug iki 1896 m. Per tą laiką buvo rekonstruoti visi trys senieji kvartale išlikę mūriniai statiniai. Namas, stovintis Muitinės ir Kuzmos gatvių kampe praplatintas, vakarinėje jo pusėje pastatytas priestatas, įrengtos naujos perdangos, padidintas pirmojo aukšto ir paties pastato aukštis, iškirstos naujų stačiakampių langų angos, pertvarkytas išplanavimas, nutinkuoti fasadai. Vidurinysis Muitinės gatvės namas išplatėjo rytų pusėje. Užstatytas antrasis aukštas, suformuotos naujos stačiakampės langų angos, pertvarkytas išplanavimas. Kampinis Muitinės ir Aleksoto gatvės namas, spėjama, būtent šios rekonstrukcijos metu buvo pažemintas. Uždengtas naujas lėkštas stogas, suformuotos naujos stačiakampių langų angos, panaikinti  visi dar likę puošybos elementai, pertvarkytas išplanavimas.

Naujieji ligoninės statiniai statyti dviem etapais. Pirmiausiai  pastatytas ir su senaisiais pastatais sujungtas ligoninės palatų korpusas. Pietinėje kvartalo dalyje prie Aleksoto gatvės iš vienaukščių pastatų suformuotas ūkinis kiemas, kuris antrojo etapo metu buvo išplėstas. Baigus visus mūro darbus pastatai nutinkuoti ir nudažyti vienoda geltona spalva. XX a. esminių pakitimų ligoninės pastatų struktūrai neturėjo.

Asta Prikockienė, Gintaras Prikockis

 


[1] Prikockis G. Pastatų kompleksas Muitinės g. 2, Kaune. Žvalgybiniai architektūriniai tyrimai. 2008-2009.