Archeologiniai Pilies (A. Jakšto) gatvės Kaune tyrimai

Adresas: Kauno m. sav., Kauno m., A. Jakšto g.

Karaliaus Dvaro gatvė netoli Rotušės aikštės, manoma, formavosi XV a. Atrodo, jos vieta numatyta pirminiame miesto planavimo etape. Archeologinė informacija yra labai negausi. Tyrimų duomenys liudytų, jog  nuo XV a. gatvės paviršiaus būklė buvo gerinama papilant žvyro.[1] Tačiau arčiau pilies esanti gatvės dalis formavosi dar iš ankstesnių laikų. Čia randami sluoksniai iš XIV a. ir XIV-XV amžių sandūros laikotarpio.[2] Manoma, jog šioje dalyje nuo XV a. ėmė formuotis retas medinis užstatymas, tuometiniame miesto pakraštyje buvo įrengtos keramikos degimo krosnys, vėliau užsiima kitais amatais.[3] Amato pėdsakai randami tyrimų metu: keramikos degimo krosnies liekanos, formelės vaškui lieti). Artėjant prie Kauno pilies gatvė vedė į Karališkosios (LDK valdovo) jurizdikos teritoriją. Tai „karaliaus dvaro“ teritorija, ją administruodavo karaliaus paskirti Kauno pavieto seniūnai.

Mindaugas Bertašius[1] Bertašius, M. 1996. Karaliaus Dvaro g. Nr. 4 darbų priežiūros ataskaita. Kaunas, LII B. 2666.

[2] Baliliūnaitė D. 1993. Kaunas, Karaliaus dvaro Nr.6 kiemas. Archeologinių tyrimų ataskaita /1993 m./.   Kaunas, LII B. 2110.

[3] Vaškelis, A., Žalnierius, A., Balčiūnas, D. 2009. Sklypas A.Jakšto g. 6. In ATL 2008 metais. Vilnius: LAD, p. 324–327; Žalnierius, A., Balčiūnas, D. 2010. Radiniai iš 2008 m. tyrinėjimų sklype A.Jakšto gatvėje 6. In ATL 2009 metais. Vilnius: LAD, p. 328–343