Kaplanų kojinių fabrikas

Dienos naujienos. 1932 06 22. p.3