Paskutinis Miesto Tarybos posėdis

Lietuvos Žinios. 1924 09 17. p.3