Dėliai taisytinų namų

Lietuvos Žinios. 1924 03 25. p.3