Miesto autobusų stotį perėmė Susisiekimo ministerija

Lietuvos Žinios. 1935 06 07. p.7