Kauno miesto mūrinio kvartalo ribų nustatymas

Lietuvos Žinios. 1923 05 27. p.3