Dėl miesto užstatymo

Lietuvos Žinios. 1922 10 01. p.3