Kaip šiemet sutvarkomos Kauno maudyklės

Lietuvos Žinios. 1932 05 27. p.6