Kauno susisiekimas reikia pertvarkyti

Lietuvos Žinios. 1932 04 19. p.4