Pasikalbėjimas su Kauno miesto burmistru

Lietuvos Žinios. 1932 04 16. p.3