Valstybinės Kauno ligoninės ligoniai šaukiasi į dangų

Lietuvos Žinios. 1932 04 14. p.3