Kas daroma Kaunui nuo potvynio apsaugoti

Lietuvos Žinios. 1931 12 22. p.4