Prieglauda priartinta ligoninės tipui

Lietuvos Žinios. 1931 11 30. p.3