Seniau Vytauto bažnyčia visai kitaip atrodžiusi negu dabar

Lietuvos Aidas. 1938 06 28. p.3