Miesto centre neleis statyti fabrikų

1931 10 21. p.5