Ministeris pirmininkas apžiūrėjo apygardos teismo rūmus

Lietuvos Žinios. 1931 09 15. p.5