Netvarka garlaivių stoty

Lietuvos Žinios. 1931 07 15. p.5