Namų griuvimo katastrofa Kaune

Lietuvos Žinios. 1931 06 15. p.1