Žydai ligoninei prašo subsidijos

Lietuvos Žinios. 1931 05 29. p.5