Nauja šoferių uniforma

Lietuvos Žinios. 1931 04 14. p.5