Baisus gaisras vaikų namuose

Lietuvos Žinios. 1930 01 28. p.3